Kto robi Kolę?

KOORDYNACJA
Joanna Płaszewska
Katarzyna Braciak

PROGRAM
Loe Gingerstorm
Anna Łagan
Ismena Ładecka
Tomasz Madejczyk
Michał Ladra

SPONSORING
Andrzej Pierzchała

PROMOCJA
Joanna Płaszewska
Katarzyna Gabrysz

LOGISTYKA I OBSŁUGA
Katarzyna Braciak
Piotr Braciak
Marcin Kłak
Mateusz Pabisek
Michał Tenerowicz

STRONA WWW
Michał Tenerowicz
Anna Sołtys

PUBLIKACJA
redakcja: Karolina Łukasik, Anna Łagan, Anna Jakubowska
korekta: Magdalena Stonawska
skład i DTP: Anna Sołtys, Elżbieta Głowacka, Anna Jakubowska