Działając w imieniu Stowarzyszenia Larpownia, informuję, że w związku z wyrażeniem przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji Konferencji Larpowej Kola 2018 :

1) administatorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Larpownia;
2) Stowarzyszenie Larpownia jest fundacją zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000603953 z siedzibą przy Os. Uroczym 4/53, 31-952 Kraków;
3) odbiorcami danych osobowych są członkowie Stowarzyszenia Larpownia, będący organizatorami wydarzenia Konferencja Larpowa Kola 2018 odbywającego się w Krakowie w dniach 23-25 lutego 2018 r;
4) dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia imprezy Konferencja Larpowa Kola 2018, w tym rejestracji jej uczestników oraz przeprowadzenia programu imprezy, oraz w celach statystycznych;
5) dane osobowe są zbierane w zakresie imienia, nazwiska, daty urodzenia, numeru telefonu, adres e-mail;
6) ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ma prawo do ich poprawiania;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne;
8) ma Pan/Pani prawo do wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych;
9) ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdyby administrator zamierzał je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazania danych osobowych innemu administratorowi danych.