002

“W kręgu larpa” – Napisz podręcznik do robienia larpów!

There are talkers enough among us; I’ll be one of the doers. Charles Dickens (1812-1870)

Ideą tegorocznej publikacji konferencyjnej jest stworzenie mini-kompendium wiedzy dla twórców larpów. Książki, w której można znaleźć informację o tym, jak stworzyć larpa i o co zadbać, by był on udany. Książki, z której na tyle, na ile to w ogóle możliwe, da się nauczyć pisania larpów a przynajmniej poczynić kroki by proces ten stał się prostszy i bardziej efektywny.

Publikacja Koli i stojąca za nią społeczność stwarzają doskonałą okazję do stworzenia takiego podręcznika. Jako jej uczestnik, Ty również możesz kontrybuować. Ubierz swoje doświadczenie, wypracowane narzędzia i praktyki, w słowa i zgłoś do publikacji.

Jakie teksty wchodzą?

Ważne, żeby Twój tekst odpowiadał na pytanie „jak coś zrobić?”, bardziej niż „czy warto / należy?”, „dlaczego coś się dzieje?” albo „kiedy coś się wydarzyło / wydarzy?”. Jak napisać dobrą postać na larpa? Jak projektować wątki detektywistyczne? Jak zorganizować larpa w odludnym miejscu? Jak zebrać feedback po grze? W obszarze zainteresowania są teksty dotyczące wszystkich obszarów larpowej aktywności, tak długo jak mają poradnikowy charakter. Z tekstów które w tym roku nie wchodzą, warto wymienić: Teksty czysto inspiracyjne, artykuły o tematyce społecznej (o ile nie dotyczą bezpośrednio uwzględnienia problemów społecznych w designie i organizacji), felietony, postulaty i manifesty, zapowiedzi planowanych larpów jak i recenzje już odbytych.

Najważniejszą cechą tekstu jest jego użyteczność dla twórców larpów. Innowacyjność nie jest absolutnie konieczna. Dobry tekst o projektowaniu relacji na bazie pentagramu czy słowach bezpieczeństwa będzie bardzo mile widziany. Klarowne przedstawienie podstaw jest wszak konieczną cechą dobrego podręcznika.

Forma i objętość

Nie mamy założonego stałego limitu objętości dla wszystkich tekstów. Jeżeli masz metodę która da się opisać w kilku zdaniach – możemy ją umieścić. Jeżeli potrzebujesz więcej miejsca aby wytłumaczyć swoje narzędzie – znajdziemy je (w ramach rozsądku). Limit zaproponujemy na podstawie przesłanego konspektu. Tekst, w zasadzie nie musi być nawet tekstem – infografiki, diagramy i formy nietypowe przyjmujemy bardziej niż chętnie, tak długo jak da się je wydrukować 🙂

Wciąż pamiętaj jednak, że warto być oszczędnym i zwięzłym w wyrażaniu idei. Punktowana lista pomysłów, przemyślane formatowanie i skupienie się na meritum uczyni Twój tekst bardziej czytelnym (i wpływowym), niż kilka stron prozy. Szczególnie nie bój się zgłaszać tekstów krótkich, jeżeli chcesz się podzielić bardzo konkretną myślą. Albo kilkoma myślami.