Uwiecznij swojego larpa: poradnik dokumentacji – Marek Golonka

Uwiecznij swojego larpa: poradnik dokumentacji – Marek Golonka

Jednym z głównych założeń nadchodzącej Koli jest badanie i dokumentowanie lokalnych larpów. Zamiar to szczytny i mam gorącą nadzieję, że jego skutki będą imponujące, zarazem jednak przyznajmy - dokumentowanie i badanie gier na potrzeby osób niebiorących w nich udziału nie jest w Polsce zbyt rozwinięte. Po większości larpów zostają liczne pamiątki, ale zazwyczaj służą one tylko temu, by utrwalić i wzmocnić wspomnienia grających i dać prowadzącym informacje zwrotne. Poniższy tekst próbuje wypełnić tę lukę, proponując techniki dokumentowania larpów na potrzeby ich analizy lub porównań z innymi. Doświadczenia a dzieła „Jak rejestrować doświadczenia” to…continue reading →