Społeczność LARP

Kola 2013 | Wrocław
28-11-21

Kola 2013 | Wrocław

Druga edycja miała miejsce 11-13 stycznia. Podobnie jak pierwsza, była prowadzona w budynku C-13 na terenie Politechniki Wrocławskiej przez Stowarzyszenie Wielosfer i pod okiem Jakuba Tabisza. Była to pierwsza próba uczynienia z Koli konferencji międzynarodowej, co wiązało się z prowadzeniem jej komunikacji w języku angielskim. Po raz pierwszy pojawił się również gość zagraniczny – Yaroslau Kot z Białorusi. Tematyka tak publikacji, jak i prezentacji konferencyjnych poszerzyła się o zagadnienia dotyczące historii larpów, technik i metatechnik, warsztatów, edukacji, a publikacja zwiększyła się do 86 stron. Załączony na końcu publikacji słowniczek nie uległ zmianom – oprócz uporządkowania alfabetycznego.