Larpotworzenie 2018

W tym roku odbędzie się już trzecia edycja konkursu Larpotworzenie, przygotowanego przez Annę Rogalę. Tak jak w ubiegłych latach o nagrody powalczą czteroosobowe zespoły, które w trakcie konferencji spróbują przygotować projekty larpów spełniające przygotowane przez organizatorów wymagania. W zastępstwie dotychczasowej organizatorki konkursu w roli prowadzącego wystąpi Krzysztof Maj.

Tak jak w zeszłym roku udział w konkursie nie wymaga wcześniejszych zgłoszeń. Wystarczy stawić się w piątek o 18.00 w wyznaczonej w programie sali. Na miejscu poznacie tegoroczny temat przewodni i zostaniecie podzieleni na czteroosobowe drużyny. Otrzymacie możliwość prowadzenia prac nad pomysłami w tej sali do godziny 19.00. Drużyny, dla których temat będzie wymagał więcej czasu, mogą pracować dalej w ustalonym przez siebie trybie.

Prezentacja pomysłów i głosowanie odbędą się w niedzielę, 25 lutego, o godzinie 13.00. Zwycięzcy otrzymają nagrody ufundowane przez naszych partnerów i sponsorów. Na pulę dostępnych nagród złożą się bilety na festiwale oraz larpy zaplanowane na 2018 rok, ufundowane przez AR Argos, DreamHaven, Fantazjadę, Flamberg, Fornost, LubLarp, OldTown, Orkon i Żywię.

Regulamin Larpotworzenia

  1. Larpotworzenie (dalej jako konkurs) to konkurs organizowany w ramach Konferencji Larpowej 2018 w Krakowie (dalej jako konferencja).
  2. Pomysłodawcą konkursu jest Anna Rogala, prowadzącym Krzysztof Maj. Za stronę organizacyjną konkursu odpowiada organizator konferencji.
  3. W konkursie może wziąć udział każdy uczestnik konferencji, który zgłosi się dnia 23 lutego 2018 o godz. 18.00 we wskazanej w programie sali budynku konferencyjnego.
  4. Uczestnicy zostaną podzieleni przez prowadzącego na czteroosobowe zespoły. Celem każdego z zespołów będzie przygotowanie koncepcji larpa na podany temat, przy uwzględnieniu założonych przez organizatora ograniczeń. Informacje o motywie przewodnim i warunkach, w jakich larp będzie przeprowadzony, zostaną podane zespołom na miejscu.
  5. Efektem pracy zespołów stanie się 5-minutowe wystąpienie prezentujące pomysł na larpa, sposób realizacji motywu przewodniego i sposoby poradzenia sobie z ograniczeniami.
  6. Efekt prac zespołów zostanie zaprezentowany w dniu 25 lutego 2018 o godz. 13.00 na dedykowanym punkcie programu. Sposób przeprowadzania prezentacji jest dowolny, wymaga się tylko obecności minimum 1 z członków zespołu i dotrzymania 5-minutowego limitu czasu.
  7. Spośród zaprezentowanych wystąpień uczestnicy konferencji, przebywający w chwili rozstrzygnięcia konkursu na sali, w drodze głosowania wybiorą wygrywające zespoły. Sposób przeprowadzenia głosowania zostanie przedstawiony na początku dedykowanego punktu programu.
  8. Wygrywające zespoły otrzymają nagrody od sponsorów konferencji. Zwycięska drużyna będzie mogła dokonać wyboru i podziału biletów oraz karnetów zniżkowych dla jej członków z puli larpów i festiwali organizowanych przez następujące organizacje: AR Argos (wejściówka na dowolną imprezę w roku), DreamHaven (wejściówka), Fantazjadę (karnet zniżkowy o wartości 100 zł na dowolną imprezę w 2018), Flamberg (wejściówka), Fornost (wejściówka), LubLarp (karnet zniżkowy o wartości 200 zł na dowolną imprezę w 2018), OldTown (wejściówka), Orkon (wejściówka) i Żywię (wejściówka). Każdemu członkowi zespołu przysługuje jeden bilet lub karnet zniżkowy. Każde wydarzenie oferuje jeden bilet lub karnet zniżkowy. Bilety nie wybrane w konkursie zostaną rozdysponowane przez Organizatora podczas innego konkursu, który zostanie ogłoszony i przeprowadzony w trakcie trwania konferencji.