Program: cele i założenia

Cześć! Nazywam się Dominik “Dracan”  Dembiński i jestem koordynatorem programu KoLi 2020. Chciałbym w krótkich słowach opowiedzieć o celach i założeniach, które kierowały mną podczas zbierania punktów programu i projektowania jego ram.

Założenia

Wiedzę zdobytą przy graniu w larpy i projektowania larpów można wykorzystać z powodzeniem poza larpami.

Co to znaczy? Program KoLi 2020 układam tak, jakbym układał larpa.

 1. Zacząłem od stałych elementów: uwzględniłem czas na jedzenie, odpoczynek i zabawę. Chcę, by uczestnicy w pełni komfortowo mogli korzystać z oferty konferencji, nie musząc poświęcać czasu potrzebnego na sen, czy posiłek, na rzecz uczestnictwa w punktach programu.
 2. Następnie stworzyłem strukturę wystąpień: mamy cztery nitki i cztery bloki programowe, które opisałem w dalszej części artykułu.
 3. Na strukturę nałożyłem filtr opowieści. Co to znaczy? Następujące po sobie tematy wystąpień ułożone są zgodnie ze schematem budowania fabuły w scenariuszach filmowych. Dzięki temu całość programu ma swoją poetykę i plot twisty, a treści poszczególnych wystąpień uzupełniają się i tworzą spójną całość. 

Podążanie za powyższym schematem zaowocowało też innym niż co roku sposobem zbierania punktów programu. Zacząłem od zapytania na różnych forach internetowych i w bezpośrednich rozmowach z larpowcami: Czy jest coś, czego chcielibyście się dowiedzieć o larpach? Na podstawie zapotrzebowania na konkretne informacje ułożyłem tematy wystąpień, do prezentacji których zaprosiłem rekomendowanych przez różne środowiska specjalistów. 

Ten sposób rekrutacji był przeprowadzony ze ścisłym przestrzeganiem celów KoLi 2020, do  których teraz przejdziemy.

 

Cele

 1. Nadrzędnym celem programu KOLA2020 jest szerzenie wiedzy i umiejętności wśród jak największego i jak najbardziej różnorodnego grona uczestników, z jak najbardziej różnorodnej liczby perspektyw.
  Wiele perspektyw: W tym celu większość programu podzielona jest na malutkie bloki składające się z 3 następujących po sobie, 15-minutowych prelekcji, z której każda na ten sam temat patrzy z trochę innej perspektywy.
  Od graczy dla graczy: Dlatego też wystąpienia od graczy dla graczy otrzymały cały własny pion na wystąpienia i warsztaty, które z projektowaniem samych larpów nie mają wiele wspólnego, za to skupiają się wokół tego, jak sobie jako gracz zagwarantować jak najlepsze doświadczenie.
 2. Szczególnie zależy nam na tym, żeby wśród mówców pojawiły się nowe twarze z dotychczas nieaktywnych na KOLI środowisk, a wśród odbiorców nie tylko twórcy larpów, ale i gracze.
 3. Wszystkie założenia programu mają na celu wsparcie tego celu – w szczególności system keynote’ów, spontanicznych dyskusji, programu dla graczy i programu mentoringowego.

 

Struktura

Dla osób, które zainteresowane są tym, jak wyglądają przygotowane struktury i ramy programowe konferencji, zamieszczam ich nieco bardziej szczegółowy opis i wizualizację.

 

Bloki programowe

Bloki programowe następują po sobie i dotyczą innych obszarów działalności larpowej:

 • Projektowanie procesu (piątek) – Blok skupiony na wszystkich czynnościach związanych z praktycznymi aspektami tworzenia larpów – logistyka, finanse, scenografia, teambuilding – z nastawieniem na człowieka w tym procesie.
 • Projektowanie gry (sobota) – Blok skupiony na projektowaniu samej gry – scenariusz, karty postaci, metatechniki i mechaniki.
 • Projektowanie społeczności (sobota) – Blok skupiony na świadomym budowaniu i poprawianiu środowiska larpowego w całości lub wokół konkretnych gier. Przykładowe tematy to: wdrażanie nowych norm społecznych, komunikacja, krytyka, projektowanie doświadczenia przed grą i po grze.
 • Projektowanie gracza (sobota) – Blok skupiony na pracy z graczem i rozwoju gracza. Tematem mogą być warsztaty, rozwijanie umiejętności graczy pod potrzeby larpa, aktorstwo, włączenie graczy w proces tworzenia larpa.

[Jak zauważyliście, bloki programowe obejmują tylko dwa dni konferencji, jednak nie znaczy to, że w niedzielę nie będzie co robić. Ostatniego dnia konferencji odbędzie się śniadanie larpowe, speakerbox, Co, Gdzie, Kiedy? oraz wybory organizatora Konferencji Larpowej 2022.]

 

Keynote

Każdy blok tematyczny rozpoczyna się od keynote’a, czyli punktu programu mającego na celu wprowadzenie wszystkich uczestników do tematu i ujednolicenie używanego języka. W ten sposób chcemy ułatwić zupełnie nowym uczestnikom konferencji udział w kolejnych punktach bloku tematycznego. Keynote jest jedynym punktem programu w swoim slocie czasowym.

 

Follow-up

Po każdym bloku tematycznym jest przewidziane 20 minut na dyskusję z prowadzącymi, których wystąpienia należały do tego samego bloku. Celem follow-upu jest możliwość zadawania pytań w kontekście całego zagadnienia poruszanego w kilku różnych wystąpieniach.

 

Nitki wystąpień

Każdy blok programowy podzielony jest na cztery równoległe nitki wystąpień, dostosowanych pod względem treści do różnych odbiorców. Są to:

 • Innowacje – wystąpienia przeznaczone dla doświadczonych twórców larpów, 
 • Praca u podstaw – wystąpienia zawierające porady dla początkujących twórców,
 • Warsztaty, dyskusje – punkty angażujące wszystkich uczestników.
 • Od graczy dla graczy – jak w nazwie, wystąpienia z poradami dla uczestników larpów.

 

Wizualizacja

 

 

Ilustracja do wpisu:

Art by Dmitry Sorokin: https://cargocollective.com/dmitrysdesign/