Społeczność LARP

Publikacja 2014
12-06-22

Publikacja 2014

SPIS TREŚCI:

s.4
„Słowem wstępu”
Piotr Milewski, Dorota Kalina Trojanowska.

Myśl: inspiracja i koncepcje

s.8
„Syndrom D&D”
Bartek Zioło.

s.11
„Larp jako działalność zrytualizowana”
Celina Strzelecka.

s.18
„Wiki-challenge”
Agata Godun.

s.19
„AAA Pomysły na larpa”
Piotr Milewski.

s.22
„Małe jest piękne”
Dorota Kalina Trojanowska.

Słowo: pisanie i proces twórczy

s.26
„Czego nauczyły mnie larpy symulacyjne”
Mikołaj Wicher.

s.29
„Geas: Pielgrzymka”
Kamil Bartczak.

s.32
„12 sztuczek”
Piotr Milewski.

s.37
„Wprowadzenie do zarządzania wolną wolą graczy”
Dominik Dembinski.

s.46
„Handel na terenówkach”
Kamil Rauch.

s.52
„Gry miejskie jako narzędzie w edukacji”
Daniel Krzaczkowski.

s.57
„Gŏdejże po naszymu”
Dominik Dembinski.

Uczynek: przygotowanie, prowadzenie i dokumentacja postlarpowa

s.62
„Wolnoć Tomku w swoim domku”
Karolina Fido.

s.65
„Granie a odgrywanie”
Anna Rogala, Michał Rogala.

s.68
„Scenariusza szok kulturowy”
Dorota Kalina Trojanowska.

s.72
„Nie wierzę w to, co się tu dzieje”
Szymon Boruta, Agnieszka Hawryluk.

s.78
„Larp w szkołach”
Krzysztof Chmielewski, Michał Mochocki, Łukasz Wrona.

s.83
„Larpowanie w ciemnościach”
Yaraslau Kot.

s.86
„Chorwacka scena larpowa u progu roku 2014”
Ivan Žalac.

s.88
„Koszmar minionego lata”
Marcin Słowikowski.

s.96
„Krótka krytyka krytyki larpowej”
Dominik Dembinski.