Publikacja 2014

0

SPIS TREŚCI:

s.4
„Słowem wstępu”
Piotr Milewski, Dorota Kalina Trojanowska

Myśl: inspiracja i koncepcje

s.8
„Syndrom D&D”
Bartek Zioło

s.11
„Larp jako działalność zrytualizowana”
Celina Strzelecka

s.18
„Wiki-challenge”
Agata Godun

s.19
„AAA Pomysły na larpa”
Piotr Milewski

s.22
„Małe jest piękne”
Dorota Kalina Trojanowska

Słowo: pisanie i proces twórczy

s.26
„Czego nauczyły mnie larpy symulacyjne”
Mikołaj Wicher

s.29
„Geas: Pielgrzymka”
Kamil Bartczak

s.32
„12 sztuczek”
Piotr Milewski

s.37
„Wprowadzenie do zarządzania wolną wolą graczy”
Dominik Dembinski

s.46
„Handel na terenówkach”
Kamil Rauch

s.52
„Gry miejskie jako narzędzie w edukacji”
Daniel Krzaczkowski

s.57
„Gŏdejże po naszymu”
Dominik Dembinski

Uczynek: przygotowanie, prowadzenie i dokumentacja postlarpowa

s.62
„Wolnoć Tomku w swoim domku”
Karolina Fido

s.65
„Granie a odgrywanie”
Anna Rogala, Michał Rogala

s.68
„Scenariusza szok kulturowy”
Dorota Kalina Trojanowska

s.72
„Nie wierzę w to, co się tu dzieje”
Szymon Boruta, Agnieszka Hawryluk

s.78
„Larp w szkołach”
Krzysztof Chmielewski, Michał Mochocki, Łukasz Wrona

s.83
„Larpowanie w ciemnościach”
Yaraslau Kot

s.86
„Chorwacka scena larpowa u progu roku 2014”
Ivan Žalac

s.88
„Koszmar minionego lata”
Marcin Słowikowski

s.96
„Krótka krytyka krytyki larpowej”
Dominik Dembinski

Follow Me