Zarejestruj się!

Rejestracja jest konieczna dla udziału w punktach programu z ograniczoną ilością uczestników oraz do uzyskania prawa głosu w wyborze organizatora kolejnej konferencji, o ile taki wybór się odbędzie.
Zapis na punkty programu możliwy w samym formularzu rejestracyjnym. Obowiązuje zasada kto pierwszy ten lepszy.

Link do formularza: https://forms.gle/WoVeCDghULSytRqx8