Kontakt

Organizator wydarzenia: AR Argos

Kontakt: info@argos.edu.pl

Główny kordynator: Annika Olejarz

Pozostali organizatorzy (w kolejności alfabetycznej):

Adrianna Adamska
Anna Śliwa
Kamil Bartczak
Klaudia Toruń
Łukasz Ososiński
Maciej Kośnik
Maciej Starzycki
Marcin Ziemniak
Marek Małagocki
Marta Dąbrowska
Małgorzata Balicka
Michał Grabowski
Monika Borysewicz
Patryk Faberski
Zbigniew Judek

Media społecznościowe: